Riksantikvarieämbetet

HemOm museetRiksantikvarieämbetet

Museet har genom åren fått bidrag från RAÄ inom ramen för stöd till Arbetslivsmuséer.

2016

År 2015 gjorde en organisation kallad Swedish Welcome en undersökning och bedömning av museet ur besökarens synvinkel. Det fanns många punkter med anmärkningar och merparten har vi åtgärdat, om inte alla. En av de viktigaste var toaletterna, som lämnade mycket övrigt att önska. Vi tog omedelbart ett beslut att tillsammans med fastighetsägaren bygga nya toaletter. Samtidigt sökte vi pengar hos RAÄ och fick 25 000 kr. Förutom detta bidrag har toaletterna kostat oss 35 000 kr, men den investeringen ser vi som en värdefull satsning på framtiden.

2014

Museet hade fått pengar från Leader att bygga ett entresolplan i vår lokal. Museet var i behov av ytterligare utställningsyta och vi beslöt att bygga ut entresolplanet med ca 60 m2. Riksantikvarieämbetet beviljade 35 000 kr i bidrag och våra medlemmar gjorde arbetet. Resultatet blev ett slutet köksutrymme där man kan arbeta utan att störa övrig verksamhet i museet och vi fick ett antal nya utrymmen. I den tillkommande ytan har vi ett rum med teknik i hemmet under 1900-talet i form av tv, radio, köksutrustning och dammsugare. Vi visar även en råttfällefabrik från Tokarp och en skomakarverkstad med skomakare i arbete och dessutom har Gislaveds motorklubb Speedway sektionen en utställningsyta.

2013

2013 investerade vi i audioguider som våra besökare kan låna vid rundturen i museet. Över 40 positioner finns beskrivna på svenska, danska och engelska och på varje position är det max 2 minuters tal.

Vi sökte pengar hos Riksantikvarieämbetet och fick 25 000 kr, som täckte en större del av anskaffningskostnaden. Däremot har all text, översättning och inläsning skett ideellt av medlemmar.

Audioguiderna i sin laddningsstation. De är populära hos våra besökare och numera kostar det inget att låna dem.

2012

Vi har ett stort antal föremål som vi vill exponera men lokalytan är begränsad. Våra lokaler är inhysta i en gammal remfabrik från 1930 och är byggd med den tidens krav och standard. Det finns ett antal fönsternischer som skulle kunna användas för att exponera våra samlingar. Genom att sätta in hyllplan och glasa in föremålen samt anordna lämplig belysning kan vi få en helt annan exponering och visa besökarna ett större antal föremål och förhöja upplevelsen av deras besök på Gislaveds Industrimuseum. En annan positiv bieffekt av denna åtgärd är att det troligen blir en energibesparing i lokalen då vi bygger in fönsternischerna. Riksantikvarieämbetet beviljade 15 000 kr i bidrag som användes för att glasa in två fönsternischer.

Gislaveds Industrimuseum