Marknadsbodar

HemHistoriaMarknadsbodar

Läs en kort berättelse om marknadsbodarna och marknadshistoria.

Marknadshistoria allmänt

Fram till 1846 var handelsbodar på landet förbjudna. Handel fick endast bedrivas i städer. På platser som låg långt från en stad hade staten gett tillstånd till årliga marknader, som varade någon eller ett par dagar. Men även för städer med ganska litet affärsliv blev den årliga marknaden viktig. För många människor var marknadsbesöket enda möjligheten till inköp av sådant man inte kunde framställa själv. Förutom de nödvändiga inköpen blev marknaderna också ett folknöje samt en plats där man mötte folk och fick höra nyheter från överheten. De flesta marknader hölls i samband med kyrkliga högtider och många hade långa traditioner, ibland ända tillbaks till medeltiden. Särskilt i norr hölls de mestadels vintertid, eftersom man då hade mindre arbete i jordbruket och vintervägar över islagda sjöar kortade avstånden.

Fyra marknadsbodar utanför museet

Gislaveds Marknadshistoria

Den äldsta hittade uppgiften om en marknad i Gislaved är från 1626. Då var det uppe i häradsrätten att det hade varit slagsmål där. Men det är säkert att det varit marknad mycket tidigare då en marknad i Villstad är nämnd 1596. 1628 finns det omnämnt att det fanns marknadsbodar i Gislaved. Platsen för marknaden var i det stora vägkorset där vägarna möttes från nord-syd och öst-väst som då låg där rondellen vid Danska vägen ligger nu. Nissan var då en gräns mellan Anderstorps och Båraryds socknar. Tidigare fanns det ett vadställe där men sedan byggdes en träbro över ån.

Senare bredde marknadsbodarna ut sig runt omkring, så på 1700-talet fanns det över 70 bodar i krysset Nygatan/Danska vägen/Köpmangatan. Marknaden flyttades senare till den plats som kommunhuset står på idag, efter det till nuvarande Kyrkparken och sist norrut till platsen som har husbilsuppställning nu.

Marknaden avvecklades. Men har nu fortsatts med bodarna med julmarknad varje år då hantverk av olika saker har försäljning där. Museet har också fika med hembakade lussekatter mm som serveras i museet. Någon sorts av bilder eller filmer från historiska händelser rullar på skärmen.

Industrimuseet,

Gislaveds Industrimuseum