Glas

HemHistoriaGlas

Glas, framförallt fönsterglas men även en del hushållsglas, tillverkades i Gislaved från 1848 till 1903 då bruket brann ned. Under den tiden gjordes flera uppehåll från 1879 och framåt.

Gyllenfors

Glasbruket ägdes av Gyllenfors AB, som även hade köpt Gyllenfors Järnbruk. 1850 kunde man starta glastillverkning i en ny hytta och med arbetare och experter hämtade från Tyskland.

Personal vid Gyllenfors Glasbruk, troligen 1885.

På bilden är hyttmästaren och chefen trea från höger. Glasarbetaren i mitten håller en glascylinder som sedan breddes ut under värme till ett fönsterglas. Glaset som blåsts och som hålles upp bakom är en lampkupol. En sådan finnes på museet, liksom fönsterglas och hushållsglas. Alla namnen på personerna finns också på museet.

Glasbruk

Tillverkningen av fönsterglas var mycket lyckad under många år och mest glas producerades 1865 (4.472 1/4 kistor). Glas skickades till flera större städer, bland annat Stockholm och Göteborg där det fick en god renommé för hög kvalitet.

Även annat glas tillverkades, som till exempel en nattvardsservis med alla tillbehör samt vasar mm till Anderstorps kyrka och som fortfarande finns där att se. Gyllenfors tillhörde vid denna tid Anderstorps församling.

Från Anderstorps glasbruks samlingar

Transporten skedde till en början i kistor som lastades på hästforor, men övergick till järnväg så småningom när den byggdes ut.

Glasbruket förbrukade mycket stora mängder ved och kol för att hålla ugnarna igång och detta ledde så småningom sannolikt till brukets fall. Även utländsk konkurrens bidrog troligen starkt till att aktieägarna misströstade och gav sig av. 1890 lades tillverkningen av fönsterglas ner.

1896 köptes bruket av det nybildade Svenska Gummifabriks AB som arrenderade ut det till det nystiftade Glasbruks AB. 1899 drog man igång på allvar och tillverkade oljehus till lampor, karaffer, dricksglas, saltkar mm. Nya arbetare från Tyskland hämtades men man lyckades inte finna en marknad för produkterna och man fick lägga ner.

1902 registrerades ännu ett glasbruk i Gyllenfors, men redan 1903 brann hela glasbruket ned och glastillverkning i Gislaved var till ända.

Tavla om glasbruket

Gislaveds Industrimuseum