EU Leader project

HemOm museetEU Leader project

Med hjälp av Leader och Jordbruksverket kan vi förbättra vårt museum.

För att kunna fortsätta utveckla museet behöver vi utöka ytan på museet. Vi har tagit fram ett förslag till att bygga ut entresolplanet med ytterligare ca 63 m2.

På den tillkommande ytan har vi tänkt inreda en medieavdelning med bland annat filmstudio, kamerabutik och mörkerrum. Vi har även det tornur som fanns på huvudbyggnaden till Nissafors Bruks corp de logi som vi gärna vill visa upp för besökare. Det har en mycket speciell lodfunktion. Det kommer även att finnas ett ”Torg” med bilder från hus i gamla Gislaved samt tillfälliga skärmutställningar som ändras efter museets program.

Våra medlemmar har olika kompetenser och större delen av byggnadsarbetet görs av egna medlemmars arbete men vi behöver köpa in en del specialkompetens inom bland annat el och svetsning. En ansökan har skickats in till Leader och Jordbruksverket och den är nu godkänd.

Arbetet av entresolbygget är klart och fungerar i museet mycket bra.

Gislaveds Industrimuseum