EU Leader projekt

EU Leader projekt

Förbättringar på Gislaveds Industrimuseum

För att kunna fortsätta utveckla museet utan att inskränka på möjligheten att anordna temakvällar eller kunna hjälpa andra föreningar med deras sammankomster samt ta emot ungdomar på ett bra sätt behöver vi utöka ytan på museet. Vi har tagit fram ett förslag till ett bygga ut entresolplanet med ytterligare ca 63 m2.

På den tillkommande ytan har vi tänkt inreda en medieavdelning med filmstudio, kamerabutik och mörkerrum. Vi har även det tornur som fanns på huvudbyggnaden till Nissafors Bruk och vill gärna visa upp det för besökare.

Utbyggnaden av entresolpalnet innebär en ökad utställningsyta i museet utan att hyreskostnaderna ökar.

Våra medlemmar har olika kompetenser och större delen av byggnadsarbetet kan de göra själva men vi behöver köpa in en del specialkompetens inom el och svetsning.

En ansökan har skickats in till Leader och Jordbruksverket och den är nu godkänd. Våra sammanlagda utgifter som vi har i ansökan är kr 73 686 kr. Vi har beviljats 40 200 kr från Landsbygds-programmet 2014-2020, samt 19 800 kr från Leader Västra Småland. Detta gör 60 000 kr tillsammans, varav 50% kommer från EU. Resterande pengar kommer från industrimuseet samt en privat finansiär.
Klicka här för att komma till Leader Västra Småland


    Gislaveds Industrimuseum   Danska vägen 13, 33236 Gislaved   0371-14935   Info@industrimuseum-gislaved.se