Gislaveds Industrimuseumsmaland-663.jpg
 
Hem Aktuellt Audioguider Gummi Plast Läder Glas Fallskärm av papper Marknadsbodar Tidigare temakvällar EU Leader projekt Riksantikvarieämbetet Länkar Nissafors Bruk Astronomi

Utställning Isaberg

I ett Leaderprojekt som spänner över hela Nissadalen ingår historien om Nissafors Bruk som en väsentlig del. Arbetet med att ta fram vepor som hängs i en av flyglarna på Isabergs golfbana (den s.k. tävlingsexpeditionen mittemot shopen) har redan resulterat i den första vepan. Vepa 2 och Vepa 3 hittar du här. Vepa 1 är här avbildat utanför byggnaden, men alla tre hänger inne i hallen. Be att få nyckeln i golfklubbens reception om det inte är öppet.vepa_web-2.jpg

Den första vepan berättar om den äldsta historien, från 1725 och framåt och täcker huvudsakligen järnframställningen. Bland annat har research gjorts på Jönköpings Länsmuseums arkiv, där det finns över 30 hyllmeter med material från Nissafors bruk, ända från 1725.

De s.k. afräkningsböckerna och kapitalböckerna är fulla av intressanta uppgifter ur vilket man kan läsa en del om hur levnads-förhållandena var Adelsbrev-Salomon-L-skioeld_.jpgpå den tiden. Några exempel har fotograferats och återfinns på vepan.

Här nedan återges några bilder som finns på vepan.

Salomon Löfvenskiölds vapensköld. Detta är ett utdrag ur ett fullständigt adelsbrev som finns i arkivet

Bilderna nedan visar:

Kolleveranser som bönderna gjorde till smederna

Malm som bergsborna brutit själva i egna brott i Taberg

Ett typiskt konto för en smed, i detta fall Svening Schiultz

Kolleveranser-boender-till-s.jpgMalm-som-bergsborna-brutit-.jpgsmidesraekning-maestare-Svein.jpg

Webmaster: Halvard Nilsson.  Denna sida senast ändrad: fredag 16 september 2011